پنج رکورد جالب ایرانی‌ها در کتاب گینس

ولي در صبح زود 26 ماه دسامبر سال 1956 در حفاري البرز 5، پس از آن كه مته حفاري براي اولين بار با قدرت و شدت تمام در لايه نمك نفوذ كرده و از آن گذشته بود، يك فوران نفت اتفاق افتاد كه فوق العاده جنجالي بود. با مشاهده اولين آثار گذر از لايه نمك،

Read More