چند شغل در تحریریه مدرن

چند شغل متفاوت در تحریریه Fortune سردبیر دیجیتال آرون تسک، با بیست سال سابقه، مسئول نظارت به پلتفورم های ذیجیتال نشریه و مدیر تیم خبر فوری است. ویژگی اصلی جناب تسک بیان کردن پیچیده ترین موضوعات به ساده ترین شکل ممکن است دبیر عکس خانم Kacy Burdette به صورت تمام وقت برای مطالب سایت Fortune […]

Read more